Νέα / Ανακοινώσεις

Λειτουργία και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Περισσότερα
Υπογραφή συμβολαίου με τον όμιλο Marriot International
Περισσότερα
Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Αρναίας Ν. Χαλκιδικής
Περισσότερα
Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Α/Σ του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις κοινότητες Παρεκκλησιάς κα
Περισσότερα
Αποχέτευση οικισμού Ποσειδωνίας Δήμου Λαυρεωτικής
Περισσότερα