Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Λειτουργία και Συντήρηση

Η εταιρία αναλαμβάνει τη Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, Αποβλήτων, Δικτύων Αποχέτευσης καθώς και τη Λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Εφαρμόζει “User friendly - Maintenance friendly Engineering” για εγκαταστάσεις εύκολες στο χειρισμό και στη συντήρηση. Η εταιρία προκειμένου με συνέπεια να παρακολουθεί, λειτουργεί και συντηρεί τα έργα που αναλαμβάνει κατέχει στη δυναμικότητά της τον απαιτούμενο εξοπλισμό καθώς και τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους.