Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Πόσιμο νερό

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής.

Με την εφαρμογή των καταλληλότερων κάθε φορά μεθόδων και διεργασιών, επιτυγχάνει τελική ποιότητα νερού σύμφωνη με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η εμπειρία της εταιρείας σε έργα πόσιμου νερού τεκμηριώνεται από τα έργα που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει, με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιότητα.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, χημική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται ακίνδυνα. Ο καθαρισμός του πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, που στοχεύουν στην παραγωγή πόσιμου νερού, ασφαλούς για τους καταναλωτές και χωρίς να προκαλούνται προβλήματα διάβρωσης κατά τη χρήση του, καθώς και των δικτύων διανομής του. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του τύπου και του βαθμού επεξεργασίας, στο νερό της υδροληψίας εξετάζονται οι φυσικές, χημικές, μικροβιολογικές και βιολογικές παράμετροι. Η ποιότητα του παραγόμενου νερού ελέγχεται και πάλι, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για χρήση, η οποία κρίνεται με βάση σύγχρονα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό.