Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Κτιριακά έργα

Έχουν γίνει σημαντικές κατασκευές που παραδοσιακά δεν εμπίπτουν στις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, όπως είναι η κατασκευή σχολικών μονάδων και η κατασκευή ιδιωτικών οικημάτων.

Αν και το σύνολο τέτοιων έργων είναι σχετικά περιορισμένο, ωστόσο η εταιρεία διεκπεραιώνει με ποιότητα, ασφάλεια και προστασία προς το περιβάλλον την κατασκευή τους, εφαρμόζοντας μεθόδους σύμφωνες με τις προδιαγραφές και την τρέχουσα νομοθεσία.