Η εταιρεία

H Mηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. (Michaniki Perivallontos S.A.) ιδρύθηκε το 1993, με την νομική μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ενώ από το 2001 έχει μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία. Το πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξειδικευμένων έργων των παρακάτω κατηγοριών:

Eπιπλέον η εταιρία κατασκευάζει ειδικό εξοπλισμό για τα ανωτέρω έργα. Η Mηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. στους τομείς των κυρίων δραστηριοτήτων της συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα και είναι γνωστή για την ποιότητα και την αποδοτικότητα των έργων της. Είναι μέλος των διεθνών ενώσεων :

Δείτε τα έργα μας