Λειτουργία και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Πίσω

Λειτουργία και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Στις 12 Μαρτίου 2021 η Μηχανική Περιβάλλοντος υπέγραψε συμβόλαιο με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την λειτουργία και την μερική αναβάθμιση της κεντρικής εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην Βαθιά Γωνιά, Κύπρος, συνολικής αξίας 1.694.180 Ευρώ. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 24 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 12 μήνες.