Λεπτομέρειες Έργου

  • Έργο ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου
  • Κατηγορία Χώροι Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων
  • Έτος ολοκλήρωσης 2019