Λεπτομέρειες Έργου

  • Έργο ΧΥΤΑ/Υ 4ης Δ.Ε. Χαλκιδικής (Αρναίας)
  • Κατηγορία Χώροι Υγειονομικής Ταφής Στερεών Αποβλήτων
  • Έτος ολοκλήρωσης Υπό κατασκευή