Λεπτομέρειες Έργου

  • Έργο Μ.Ε.Σ. ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου
  • Κατηγορία Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ
  • Έτος ολοκλήρωσης 2019