Ολοκληρωμένα Έργα

  • ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
  • ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  • ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΝΙΚΛΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΜΟ ΣΕΡΡΩΝ