Ολοκληρωμένα Έργα

  • Floca Α.Ε. - Παλλήνη Αττικής
  • Νεογάλ Α.Ε. - Δράμα
  • Κρικρί Α.Ε. - Σέρρες
  • Σεργάλ Α.Ε. - Σέρρες