Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Α/Σ του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις κοινότητες Παρεκκλησιάς κα

Πίσω

Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των Α/Σ του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις κοινότητες Παρεκκλησιάς κα

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. υπέγραψε συμβόλαιο με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας για την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δύο (2) αντλιοστασίων λυμάτων στις κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στην Λεμεσό, συνολικής αξίας 1.638.800,00 €. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 15 μήνες για την μελέτη – κατασκευή και 5 χρόνια για την λειτουργία και συντήρηση.