Αποχέτευση οικισμού Ποσειδωνίας Δήμου Λαυρεωτικής

Πίσω

Αποχέτευση οικισμού Ποσειδωνίας Δήμου Λαυρεωτικής

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό Ποσειδωνίας που περιλαμβάνει, αποχετευτικό δίκτυο υπό κενό (vacuum), συμβατικό αποχετευτικό δίκτυο, Α/Σ Κενού, Βαρυτικά Α/Σ, δοκιμαστική λειτουργία για 1 έτος και λειτουργία και συντήρηση για 2 έτη,  συνολικής αξίας 6.495.045,05 €. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 51 μήνες εκ των οποίων 18 αφορούν την κατασκευή του έργου, 12 μήνες αφορούν την δοκιμαστική λειτουργία και 24 μήνες την κανονική λειτουργία και συντήρηση.