Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δ. Νέας Προποντίδας

Πίσω

Κατασκευή συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων παραλίας Διονυσίου (περιοχή Μουριές) Δ. Νέας Προποντίδας

Στις 10 Αυγούστου 2021 η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση με το Δήμο Νέας Προποντίδας για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου υπό κενό (Vacuum), Α/Σ συλλογής και μεταφοράς και επέκταση της Ε.Ε.Λ. Διονυσίου στον οικισμό Μουριές, παραλία Διονυσίου, Χαλκιδική, συνολικής αξίας 4.748.690,73 €. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 30 μήνες συμπεριλαμβανομένων 6 μηνών για την δοκιμαστική λειτουργία.