Επέκταση Ε.Ε.Λ. Φλογητών - Διονυσίου για τους οικισμούς Πορταριάς και Διονυσίου

Πίσω

Επέκταση Ε.Ε.Λ. Φλογητών - Διονυσίου για τους οικισμούς Πορταριάς και Διονυσίου

Στη 1 Ιουλίου 2021 η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIA ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» υπέγραψε με τον Δήμο Ν. Προποντίδας, σύμβαση με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β2)» συνολικής αμοιβής  1.048.600,00 €. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης.