Αποκλειστικό αντικείμενο της εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξειδικευμένων έργων των παρακάτω κατηγοριών:
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού
 • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
 • Έργα αποχέτευσης με αναρρόφηση (vacuum)
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (κεντρικές μονάδες σε Β.Ι.Π.Ε. ή μονάδες σε μεμονωμένες βιομηχανίες)
 • Βιομηχανικά σφαγεία (δημόσια - ιδιωτικά)

Eπιπλέον η εταιρία κατασκευάζει ειδικό εξοπλισμό για τα ανωτέρω έργα.

Η Mηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. στους τομείς των κυρίων δραστηριοτήτων της συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα και είναι γνωστή για την ποιότητα και την αποδοτικότητα των έργων της.

Σχεδιασμός
 • Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
 • Κατασκευάζουμε εγκαταστάσεις εύκολες στο χειρισμό και στη συντήρηση.
 • Εκπονούμε Μελέτες Εφαρμογής, κατασκευαστικά σχεδία και σχεδία “As-Βuild”.
Εγκατάσταση
 • Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή έργων περιβάλλοντος.
 • Διαθέτουμε εμπειρία και πολύτιμη τεχνογνωσία στην λειτουργία συστημάτων και μηχανημάτων υπό πραγματικές συνθήκες.
 • Εγκαθιστούμε τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τς προδιαγραφές του κατασκευαστή, με τα σωστά εργαλεία και υπό τις σωστές συνθήκες.
Κατασκευή

Έχοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό - κατασκευή - λειτουργία , εγγυόμαστε ότι ένα έργο θα εκτελεστεί και θα λειτουργήσει αποδοτικά.

 • Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη εκτέλεση και παράδοση του έργου με το «κλειδί στο χέρι»
Συντηρήσεις
Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό στην λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων
 • Start up – Commissioning νέων εγκαταστάσεων.
 • Εκπαίδευση χειριστών - ιδιοκτητών.
 • Τακτική συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Έκτακτες βλάβες – Επισκευές αντλιών, φυσητήρων, λοιπού εξοπλισμού.
 • Δειγματοληψίες.