Αποκλειστικό αντικείμενο της εταιρίας είναι η μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εξειδικευμένων έργων των παρακάτω κατηγοριών:
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού
  • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
  • Έργα αποχέτευσης με αναρρόφηση (vacuum)
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (κεντρικές μονάδες σε Β.Ι.Π.Ε. ή μονάδες σε μεμονωμένες βιομηχανίες)
  • Βιομηχανικά σφαγεία (δημόσια - ιδιωτικά)

Eπιπλέον η εταιρία κατασκευάζει ειδικό εξοπλισμό για τα ανωτέρω έργα.

Η Mηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. στους τομείς των κυρίων δραστηριοτήτων της συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα και είναι γνωστή για την ποιότητα και την αποδοτικότητα των έργων της.

Σχεδιασμός
  • Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
  • Κατασκευάζουμε εγκαταστάσεις εύκολες στο χειρισμό και στη συντήρηση.
  • Εκπονούμε Μελέτες Εφαρμογής, κατασκευαστικά σχεδία και σχεδία “As-Βuild”.
Εγκατάσταση
  • Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή έργων περιβάλλοντος.
  • Διαθέτουμε εμπειρία και πολύτιμη τεχνογνωσία στην λειτουργία συστημάτων και μηχανημάτων υπό πραγματικές συνθήκες.
  • Εγκαθιστούμε τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τς προδιαγραφές του κατασκευαστή, με τα σωστά εργαλεία και υπό τις σωστές συνθήκες.
Κατασκευή

Έχοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό - κατασκευή - λειτουργία , εγγυόμαστε ότι ένα έργο θα εκτελεστεί και θα λειτουργήσει αποδοτικά.

  • Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη εκτέλεση και παράδοση του έργου με το «κλειδί στο χέρι»
Συντηρήσεις
Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό στην λειτουργία - συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων - αποβλήτων
  • Start up – Commissioning νέων εγκαταστάσεων.
  • Εκπαίδευση χειριστών - ιδιοκτητών.
  • Τακτική συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
  • Έκτακτες βλάβες – Επισκευές αντλιών, φυσητήρων, λοιπού εξοπλισμού.
  • Δειγματοληψίες.