Συγχώνευση

Διαδικασία συγχώνευσης της εταιρίας Μηχανική Περιβάλλόντος Α.Ε. με την θυγατρική της Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε..

 

Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (ΣΣΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΣΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

 

Ειδικά Τεχνικά Έργα Α.Ε. (Ε.Τ.ΕΡ. Α.Ε.)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (ΣΣΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΣΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.