Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χ.Υ.Τ.Α. 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΗΣ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Χ.Υ.Τ.Α. Ν. ΡΟΔΟΥ