• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ, ΠΟΣΕΙΔΙ, ΑΙΓΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΟ ΠΟΣΕΙΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ – ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ ΔΕ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ