Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3 και As)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΒΡΑΧΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΟΥ
(Απομάκρυνση As)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3 και As)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3 και As)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ.ΛΕΙΑΝΟΒΕΡΓΙ , ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ.ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ.ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΑΡΑΧΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3 και As)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΚΟΡΥΦΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΑ , ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
Ε.Ε.Ν. Δ.Δ. ΜΑΛΓΑΡΑ, ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
(Απομάκρυνση Fe, Mn, NH3)
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Ν. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
(Απομάκρυνση As)