Εργοδότης:
ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON Α.Ε. - βιομηχανία δομικών υλικών
Ανακύκλωση του βιομηχανικού νερού στην παραγωγή.