Εργοδότης:
Fanco A.E.
Αποχρωματισμός αποβλήτων βαφείων με όζον