Εργοδότης:
  • Floca A.E. - Παλλήνη Αττικής
  • Νεογάλ Α.Ε. - Δράμα
  • Κρικρί Α.Ε. - Σέρρες
  • Σεργάλ Α.Ε. - Σέρρες