Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Χ.Υ.Τ.Α. 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Χ.Υ.Τ.Α. 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ