ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ