ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ