ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ, ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ