Εργοδότης:
ΕΤΒΑ Α.E.
Ανάδοχος: 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε..
Έτος Ολοκλήρωσης: 
1999
Ισοδύναμος Πληθυσμός:
50 000 p.e.