Εργοδότης:
ΦΙΛΚΕΡΑΜ - JOHNSON Α.Ε.
Ανάδοχος: 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε..
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2001
Ισοδύναμος Πληθυσμός:
12 000 p.e.