Εργοδότης:
ΕΤΒΑ Α.Ε.
Ανάδοχος: 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε..
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2001
Ισοδύναμος Πληθυσμός:
65 000 p.e.